+37256880132        yaroslav@radziwill.ee        Veerenni 29-9, Tallinn

Kaitse kriminaalmenetluses. Enne ja peale kohtumenetlust.

Advokaadibüroo Radziwill peamiseks eesmärgiks on kaitsta klienti riigi poolt avaldatava surve ja põhjendamatute süüdistuste korral ning tema õiguste ja vabaduste piiramise eest. Selleks koostame kohe protsessi alguses kaitsestrateegia, kogume ja esitame prokuratuurile ja kohtule tõendeid ning püüdleme juhtumi lahendamisel kliendi jaoks kõige soodsama tulemuse poole.

Ehkki professionaalse advokaadi osalemine on soovitatav kriminaal- ja väärteo menetluse varajases staadiumis, võib advokaadi abi olla hädavajalik igasuguse menetlusliku tegevuse puhul, olgu selleks siis ülekuulamine, kaebuse esitamine, kaebus Euroopa Inimõiguste Kohtule või isegi presidendile armuandmispalve esitamine.


Advokaadibüroo Radziwill poolt pakutavate teenuste nimekiri hõlmab muu hulgas:

Konsultatsioone
Osalemist ülekuulamistel
Kaebuste ja taotluste ettevalmistamist ja esitamist
Osalemist kokkuleppemenetluses
Kaitse kohtueelses ja kohtumenetluses
Tõendite kogumist
Apellatsiooni ja kassatsiooni esitamist
Osalemist kriminaalhoolduse aruannete läbivaatamises
Ennetähtaegseks vabastamiseks, terviseohutuse tagamiseks või karistuse edasilükkamiseks taotluste koostamist ja esitamist