+37256880132        yaroslav@radziwill.ee        Veerenni 29-9, Tallinn

   Advokaadibüroo Radziwill

Kriminaalasjades spetsialiseerunud advokaadibüroo


2021.-2023.aa saavutused

50 kriminaalasja lõpetatud kahtlustuse staadiumis
(kohtueelses menetluses)
3 õigeksmõistvat otsust
( 1-22-2914, 1-20-8901, 1-20-3209)
2 apellatsiooni ja 4 kassatsiooni rahuldatud
(1-20-7059, 4-21-4804, 1-21-356, 1-20-9433, 1-15-2535,2-19-18082)

3 karistuseta kohtuotsust
(4-21-2655, 4-21-2584, 4-21-2576)
2 alla miinimumi karistust
(1-22-3127, 1-22-2677)

2 väljaandmist ära hoitud
9 karistuse täitmisele pööramist ära hoitud
5 tingimisi ennetähtaegset vabastamist
(1-21-7370, 1-21-6968, 1-21-3280, 1-20-6814, 1-18-1926)

Milleks on tarvis advokaati?

Professionaalset advokaati läheb isikul tarvis, kui ta satub uurimisasutuste kätte, sest tema elu, tervis, vara, karjäär ja perekondlikud suhted satuvad ohtu.

Mida varem on advokaat menetlusse kaasatud, seda paremad on kaitsevõimalused.

Käitumine uurimisasutustega algusest peale mõjutab seda, mil määral kahtlustatava õigused ja vabadused on piiratud. Pikemas perspektiivis määrab see positiivse tulemuse võimalused.

Nimetatud põhjustel ei tohiks viivitada ning nõuda tuleks koheselt advokaadi kohalolekut.


Täiendav abi

Isegi kui menetlus on juba lõpetatud ja kohtulahend on jõustunud, võib advokaat pakkuda tuge ja abi:

Ennetähtaegne vabastamine

Kaitsja parandab märkimisväärselt võimalusi saada ennetähtaegselt vabastatuks (sealhulgas elektroonilise järelvalve puhul).Kriminaaljärelevalve aruanded

Kontrollnõuete rikkumise kohta aruannete läbivaatamisel võib advokaat aidata karistuse täitmiselepööramist vältida.

Karistusest vabastamine

Kaitsja võib kliendi tervisliku seisundi tõttu taotleda tema karistusest vabastamist.