Kriminaalasjades Spetsialiseerunud Advokaadibüroo
Eesti kohus
Advokaadibüroo Radziwill Logo

Advokaati läheb tarvis, kui isik satub uurimisasutuste kätte, sest tema elu, tervis, vara, karjäär ja perekondlikud suhted satuvad ohtu. Advokaadibüroo Radziwill peamiseks eesmärgiks on kaitsta klienti riigi poolt avaldatava surve ja põhjendamatute süüdistuste korral ning tema õiguste ja vabaduste piiramise eest.

Statistika

Saavutused 2024. aastaks

" Sageli on parimaks strateegiaks lõpetada asi enne kohtusse jõudmist "

Lõpetatud kahtlustuse staadiumis (kohtueelses menetluses):143
Õigeksmõistvat otsust (Viimased: 1-22-3886, 1-22-2914, 1-20-8901, 1-20-3209):4
Kohtus rahuldatud apellatsiooni (Viimased: 1-22-312, 1-23-2997, 1-23-2063, 1-20-7059):14
Karistuseta kohtuotsust (Viimased: 4-24-319, 4-23-2637, 4-21-2655):15
Alla miinimumi karistust (Viimased: 1-23-4454, 1-22-3127, 1-22-2677):4
Minimaalset karistust (Viimased: 1-23-7013, 1-23-3042, 1-22-7148):33
Karistuse täitmisele pööramist ära hoitud:21
Väljaandmist ära hoitud (sh Ameerika Ühendriikidesse):9
Tingimisi ennetähtaegset vabastamist (Viimased: 1-19-5259, 1-21-7370, 1-21-6968):22

Konfidentsiaalsus


Advokaadi-kliendi suhe põhineb usaldusel ja advokaadi saadud teave on konfidentsiaalne.
Võtke ühendust e-posti, telefoni, Skype'i, Whatsappi, Telegrami või Signali kaudu, kui soovite oma olukorda konfidentsiaalselt arutada.

PGP võti kirjade krüpteerimiseks: F7EDC9E96F4C490CFF0A4D1D81F3D23A404542CA

Hinnad

Kas teil on küsimusi hindade kohta?

Hind

150sisaldab KM

 • Tasu võetakse iga tunni eest, või
 • Ühe kirjaliku teksti lehekülje eest

Pangakonto nrAdvokaadibüroo Radziwill OÜ

IBAN: EE702200221069313148

BIC/SWIFT: HABAEE2X


PayPal


yaroslav.law@gmail.com

Küsimused hindade kohta

Teenuste maksumusest

 • Ei. Advokaat on kohustatud aktiivselt täitma kaitsekohustusi kuni iga menetlusstaadiumi lõpuni (kohtueelne menetlus, läbirääkimised, kohus, apellatsioon, kassatsioon). Sellel põhjusel ei ole võimalik palgata advokaati ainult mõneks tunniks.

  Sellegipoolest on võimalik korraldada konsultatsiooni Skype'i teel; selle hind on 300 EUR.

 • Kui asi ei ole eriliselt töömahukas, siis antud ühekordne ettemaks peab katma kohtueelse menetluse kogu ulatuses ja te ei pea midagi muud maksma kuni kohtumenetluseni (kui see üldse toimub). Summa hõlmab ülekuulamisi, kaebusi, vahistamise vaidlustamist, suhtlemist perekonnaga, külastusi ja läbirääkimisi.

  Eriliselt töömahuka asja korral, so kui toimikus on rohkem kui 300 lehekülge, lisandub toimiku materjalidega tutvumise kulu (arvutuskäiguga 1 lehekülg = 1 EUR).

 • 3000 EUR juhul, kui kohtumenetlus toimub lühimenetluse vormis (ilma tunnistajate ega ekspertideta).
  6000 EUR või rohkem juhul, kui kohtumenetlus toimub üldmenetluse vormis (tunnistajate ja ekspertidega).
  1500 EUR või 3000 EUR apellatsiooni või kassatsiooni eest, sõltuvalt sellest kas tegemist on eriliselt töömahuka asjaga.
  3000 EUR Euroopa Inimõiguste Kohtule kaebuse esitamisel.

 • Jah, kui menetlus lõpetatakse või kohus mõistab teid õigeks, on Eesti riigil kohustus hüvitada menetluskulud sh advokaadikulud. Kulud hüvitatakse ka kannatanule, kui saavutame võidu tema esindajana.

 • Jah, advokaadibüroo pakub oma teenuseid nii era-, kui ka juriidilistele isikutele (ettevõtetele). Väljastame ametlikult arveid korrektse raamatupidamise ja käibemaksu tagastamise eesmärgil.

 • Jah, sularaha on vastuvõetav maksevorm. Palun arvestage sellega, et nagu iga muu maksmise vormi puhul, deklareerime sularaha ametlikult meie raamatupidamisdokumentides. Seetõttu peab üleantav sularaha sisaldama käibemaksu ning summa peab olema sama nagu pangaülekande korral.

 • Jah, saate teha otseülekande meie PayPal'i kontole yaroslav.law@gmail.com. Palun pange tähele, et PayPal'i ülekandetasud peavad jääma kliendi kanda.

 • Ei, me ei aktsepteeri krüptoraha, kuna see pole ametlik maksevahend Eestis.

 • Pigem ei, vähemalt mitte nii nagu tavaliselt. Advokaat on kohustatud aktiivselt täitma kaitsekohustusi kuni iga menetlusstaadiumi lõpuni (kohtueelne menetlus, läbirääkimised, kohus, apellatsioon, kassatsioon). Selle pärast tuleb iga menetlusetapi eest maksta ettemaksu ning terve summa võib jaotada ainult vastavalt menetlusstaadiumidele.

 • Ei, allahindlusi ega kampaaniaid meil ei ole.

Yaroslav Radziwill

Vandeadvokaat

Hariduskäik

 • 2024 - Cambridge'i Ülikool, Inglismaa (koolitus: kohtuekspertiis)
 • 2023 - Harvard'i Ülikool, USA (koolitus: bioeetika õigus)
 • 2014 - Warwick'i Ülikool, Inglismaa (õigusteaduse doktor)
 • 2011 - Aberdeen'i Ülikool, Šotimaa (magister)
 • 2008 - Tartu Ülikool, Eesti (bakalaureus)

Lühike elulugu

Yaroslav Radziwill

Spetsialiseerumine

 • Karistus- ja kriminaalõigus

Liikmelisus

 • Eesti Advokatuur (EBA)
 • Rahvusvaheline Kriminaalkohus (ICC)
 • Euroopa Kriminaalõiguse Advokaatide Ühing (ECBA)

Töökeeled

 • Eesti
 • Inglise
 • Vene

Tööpõhimõtted

 • Tõhusus
 • Organiseeritus
 • Eesmärgikesksus
 • Lakoonilisus

Kas vajate kriminaaladvokaati?

Ehkki professionaalse kaitsja osalemine on soovitatav kriminaal- ja väärteo menetluse varajases staadiumis, võib advokaadi abi olla hädavajalik igasuguse menetlusliku tegevuse puhul.

Harju Maakohus      Riigiteataja      Tallinna Kinnipidamiskeskus

 • Strateegia: Kriminaaladvokaat tutvub olukorraga, uurib asja materjale ja koostab kliendiga kaugeleulatuvad kaitseplaanid.

  Õige debüüt: Kaitsja annab nõu kliendi ülekuulamistel osalemise ajal ning teiste menetlustoimingute jooksult. Ta esitab kaebusi uurimisasutuste ebaseaduslike ja õigusvastaste tegevuste peale, vältimaks varakult nende kahjulikku mõju.

  Piiramatu juurdepääs: Isegi kui kliendil keelatakse suhtlemine teiste isikutega, on kaitsjal õigus alati klienti külastada erinevate õiguslike probleemide lahendamise eesmärgil.

  Suhtlemine lähedastega: Advokaat vastab lähedaste küsimustele, hoiab neid kursis toimuvaga ning annab soovitusi ja infot ülekannete, kõnede ja külastuste korraldamise osas.

  Suhtlemine ajakirjanikega: Kliendi nõusolekul annab kaitsja meediale selged ja täpsed kommentaarid, reguleerides asja avaliku resonantsi taset Eestis ja välismaal.

  Tõendite kogumine: Kriminaaladvokaat kogub ja esitab menetlejale tõendeid, mis aitavad saavutada protsessis kliendi jaoks kõige soodsamaid tulemusi.

  Kaitse kohtus: Kaitsja koostab kõik vajalikud menetlusdokumendid ja kaitseb kliendi õigusi ja huve kohtuasja arutamisel kõikides kohtuastmetes.

 • Mida varem on advokaat menetlusse kaasatud, seda paremad on kaitsevõimalused. Käitumine uurimisasutustega algusest peale mõjutab seda, mil määral kahtlustatava õigused ja vabadused on piiratud. Pikemas perspektiivis määrab see positiivse tulemuse võimalused. Nimetatud põhjustel ei tohiks viivitada ning tuleb koheselt organiseerida kaitsja kohalolekut.

 • Kohene ja efektiivne abi on kaitsja peamine prioriteet. Võite oodata vastust oma päringule vähem kui 24 tunniga; kriminaaladvokaat ilmub kohale järgmisel päeval peale ettemaksu tegemist.

 • Jah, mõelge meist kui hädaabiteenusest (juriidiline 112). Võtke julgelt ühendust igal ajal, olenemata kuupäevast või päevaajast.

 • Võtame vastu kõik kriminaal- ja väärteoasjad.

 • Jah. Kannatanud võivad samuti olla esindatud kohtueelses menetluses ja kohtus.

 • Kui olete mures, et teid võidakse kahtlustatada kuriteo toimepanemises ja vahistamine või mõni muu menetluslik toiming on vältimatu, on mõistlik hoida oma advokaati valmisoleku seisundis. Siis on kaitsja täielikult teadlik teie olukorrast ja valmis astuma kohe menetluse sisse momendil, kui vajate tõhusat ja kiiret abi.

 • Mitterahuldava või ebamõistliku kohtuotsuse korral võib kaitsja nõuda selle tühistamist apellatsiooni- ja kassatsioonikohtutes, või esitada kaebust Euroopa Inimõiguste Kohtusse, mõnikord isegi siis, kui kohtuotsus on juba jõustunud. Isegi kui võimalused edasi kaevata on ammendunud, võib advokaat pakkuda tuge ja abi, nimelt:
  1) Kaitsja parandab märkimisväärselt võimalusi saada ennetähtaegselt vabastatuks (sealhulgas elektroonilise valve alla).
  2) Käitumiskontrolli nõuete rikkumise korral võib kriminaaladvokaat aidata karistuse täitmiselepööramist vältida.
  3) Ta võib aidata edasi lükkata või vältida vangistust.
  4) Advokaat võib nõuda kohtult kliendi varasemat vabastamist tema tervisliku seisundi tõttu, või
  5) Taotleda armuandmist.

 • Käesolev veebileht on hea koht alustamiseks.

Kontaktid

Advokaadibüroo Radziwill OÜ (Registrikood 14483290)

+372 56880132

Telefon | Telegram | Whatsapp | Signal

yaroslav.law

Skype

Veerenni 29-9, Tallinn 10135 Eesti

Asukoht

Esmaspäev-Reede 08:00-16:00

Tööaeg | Muudel aegadel eelneval kokkuleppel

Advokaadibüroo Radziwill OÜ
EE702200221069313148

Pangakonto number